For Lovens (Torah-en = Guds lov - Guds lære) siktemål -
er Messias, Han som rettferdiggjør enhver som tror.
Romerbrevet 10:4

Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

Bibelen, Guds åpenbaring til oss mennesker, er en jødisk bok. Og bør, i utgangspunktet - leses med "jødiske briller".
Da forstår vi bedre den bakgrunn og de forhold som beskrives.

Tar vi DETTE på alvor, avviser vi også den såkalte "erstatningsteologien" som i århundrer har forfalsket Guds ord
og løfter. Og påført våre jødiske venner ufattelige lidelser. Bestialsk utført " i Jesu navn". Den dag i dag er jødene
og nasjonen Israel gjenstand for hat og uberettiget kritikk,også fra kristne. Fra menigheter og politikere.Betrakt dette bildet.
Den vesle jødegutten.
Arrestert av "kristne".
Er det rart at våre jødiske venner og trosfeller mistror oss kristne ikke-jøder? 
Husk Mesterens ord: Hva dere har gjort mot en av disse mine brødre, det har dere gjort mot meg.
Matt 25:40 


Når jødene tiltalte, eller talte om Jesus Kristus, så kalte de ham verken Jesus eller Kristus. Navnet hans var (og er)
YESHUA.
Vi (hedninge)kristne har i vårt forsøk på å uttale og omskrive det hebraisk/arameiske navn Yeshua, gitt ham navnet
JESUS. Og vi har omskrevet og forandret det hebraiske ord Mashiach/Moshiach - til det greske Christos.
Til engelsk Christ. Og til norsk Kristus.

Om vi kunne skrudd tida tilbake, skulle vi først av alt gi navnet "tilbake" til vår frelser og Mester: Yeshua - han som er
Messias: Yeshua HaMashiach.
Eller på godt norsk: Yeshua Messias.

Men gjort er gjort og spist er spis, som vi sier. Så her trår vi varsomt. Vokter oss for å såre hverandre og for å ignorere
følsomme tradisjoner. Derfor fryder vi oss - når vi synger "Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann"!
Det er jo personen vi hyller, ikke navnet - i den forstand.

Likevel minner vi hverandre om røttene -og anbefaler hverandre å søke inn i dem. Ikke bare fordi vi velsignes der,
i sannheten. Vokser i nåde og kjennskap til Ham. Men også fordi vi føres nærmere våre jødiske trosfeller.
Alle dem, som i likhet med oss, venter på Ham som vi synger om:

Se, Han kommer - Han som alle tiders floker løse kan
Fredens morgen uten skyer bryter fram
Ja, Han kommer, å min sjel - og setter alle ting i stand
Jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn!

     

Yeshua  betyr Herrens frelse.

Og Messias betyr Den salvede. Altså navnet på Guds Sønn.

Og "tittelen" hans: Den salvede, profeten, ypperstepresten, kongen.

Sammen med våre troende jødiske venner - venter vi altså på Ham.
Vi venter Hans GJENKOMST. De venter Hans ANKOMST. Men det er samme personen vi venter på!

Tenk litt over dette. Og les bekreftelsene i Joh 1:41 og 4:25. Likeså i Matt 16:16 og Matt 26:63. Og i
Apg 2:31, 36 og 38. Her ser du ENHETEN mellom personen Jesus, Yeshua. Og Messias. En sannhet som
har vært, og som dessverre fortsatt blir tilslørt og fortidd  i store deler av vår kristne tradisjon.

Alle kan vi bidra til å rette på dette. Gjør det lille DU kan - der hvor Gud har DEG satt.

Og les og be gjerne bønnen i Kol.2:2-3:
...for at deres (våre, ditt og mitt!) hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når fram
til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er MESSIAS!

Les gjerne  

Denne sida er en del av:

 

 


Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og
blant fattige i Sør-India.
Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post:
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus 6, 4790 Lillesand.
Giro: 2850.13.10389
VIPPS: 128178
Telefon: 90 65 64 27.
Medlem av Innsamlingskontrollen i NorgeKvalitetssikrer innsamlinger